Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDH Radovesnice II. a jeho úspěšný rok 2009

31. 12. 2009

I v druhé polovině sezóny byl hasičský sbor velmi aktivní. Přes velké časové vypětí jsme dokázali završit mnoho akcí úspěchy, o které se v krátkosti s Vámi rádi podělíme.
    Z kraje měsíce června jsme zahájili svou aktivitu účastí Okresního cvičení hasičských sborů, jehož hlavní náplní bylo předání vody obci Lipec. Toto prakticky znamenalo – v rámci cvičení, předání vody od místní hasičské nádrže až do lesního porostu "Na Čížovce". Vše probíhalo podle plánu a ani nepříznivé počasí nás neodradilo od tvrdé práce, kterou jsme zdárně a včas dokončili.
    Po Okresním cvičení následovala brigáda sběru železa v naší obci. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zúčastněným obyvatelům Radovesnic II., za jejich přístup, ochotu a pomoc. Díky této spolupráci s místními občany jsme shromáždili překvapivě velké množství železa.
    Další aktivitou našeho hasičského sboru byla výpomoc na rybářské akci u rybníka "Cihelna". Zde jsme pomohli s dodávkou vody do nedávno upraveného rybníka „Cihelna“, jež slouží k chovu ryb nově založeného spolku místních rybářů.
    V tento samý měsíc, přesněji 27. června, jsme se zúčastnili soutěže "O pohár starosty obce Ovčáry". Soutěž byla vyjímečná a zajímavá tím, že obec Radovesnice II. poprvé reprezentovalo nejenom družstvo mužů, ale také družstvo žen - dorostenek. Velkým překvapením bylo jejich umístění na první příčce, i když se jednalo o jejich úplně první závod a děvčata byla v té době ještě téměř bez jakékoliv praktické přípravy. Muži družstva A skončili také na výborném prvním místě a muži družstva B byli druzí. Za takovéto výkony a snahu si všichni zúčastnění zaslouží náš obdiv a velkou pochvalu.
    17. července se uskutečnila Valná hromada místního hasičského sboru. Hlavní náplní bylo projednání příprav domácí hasičské soutěže, jež se měla konat 15. srpna.
    Následující den jsme odjížděli ve velmi nepříznivém počasí do Žiželic, kde jsme se aktivně účastnili oslavy stodvacetiletého výročí vzniku SDH v Žiželicích. Jednou ze součástí této oslavy byly i různé soutěže pro zúčastněné hasičské sbory. Útoky probíhaly v netradičním stylu s páskou přes jedno oko. I přes náročnost terénu a nepříjemný déšť se zimou jsme podali úctyhodné výkony, které byly završeny opět výborným umístěním.
    Bohužel se dostáváme k části článku, která je velmi smutná. Dne 23. července tohoto roku 2009 opustil náš sbor navždy dlouholetý člen František Drozd, a to ve věku 84 let. V roce 1952 nastoupil pan Drozd ke zboru dobrovolných hasičů, kde vykonával funkci jednatele. Celý hasičský sbor mu tímto děkuje za jeho dlouholetou činnost a kladný přístup k hasičskému sboru. Čest jeho památce.
    Život jde dál a tak i my, vzdor smutné události, pokračovali na cestě za dalšími poháry a vítězstvími. Následujícím cílem na trase celého koloběhu závodů byla obec Němčice. Dne 8. sprna oslavolali němčičtí občané pouť, jejíž součástí byly i závody, ve kterých jsme měli příležitost ukázat svou dovednost v hasičském útoku. Díky pravidelným tréninkům a píli jsme se opět umístnili na předních příčkách.
    A konečně se dostáváme k jedné z nejdůležitějších letošních údálostí. Dne 15. srpna se v Radovesnicích II. konal 4. ročník soutěže "O pohár starosty obce Radovesnice II." za přítomnosti 35ti družstev. Z tohoto počtu bylo 6 dětských, 9 ženských, 18 mužských a 2 družstva staré gardy.
    Hasičský útok byl veden ze dvou startovních pozic. Úkolem družstev bylo protažení hadic skrz okno, jeho proskočení a útok byl zakončen nastříkáním vody do nástřikových elektrických terčů. Pro zpestření programu a na důkaz toho, že nezáleží na věku, nastoupila i stará garda se stříkačkou PS8. Ta úspěšné provedla ukázku základního požárního útoku. Při domácí soutěži mimo jiné bylo možno shlédnout poprvé místní dětské hasičské družstvo, které bylo na Valné hromadě 15. července odsouhlaseno. Naše děti byly velice šikovné a zaslouží si pochvalu nejen za dobře odvedený hasičský útok, ale i za disciplínu.
Tuto akci přišlo shlédnout velké množství lidí, a to hlavně přátel a fanoušků soutěžících družstev, ale i mnoho rodin s dětmi, pro které je taková událost v obci vždy velice zajímavá. Díky slunečnému počasí, snaze všech zúčastněných a hlavně i divákům, můžeme říci, že soutěž byla podle ohlasů velice vydařená. Celý náročný den byl zakončen v příjemném hudebním stylu pod vedením pana Plicky. Touto cestou bychom chtěli ještě za celý hasičský sbor poděkovat staré gardě a dětem za účast, a v nemalé míře také sponzoru celé akce - Obecnímu úřadu Radovesnice II., který se podílel na přípravě a zakoupení trofejí pro
vítězná družstva.
    Po krátkém odpočinku jsme dále pokračovali v soutěžení, a to účastí na 1. ročníku soutěže "O letní putovní pohár" ve Třech Dvorech. Kromě klasických hasičských útoků, dovednostních a všestranných štafet, ve kterých se plnily obtížné soutěžní úkoly, nechyběla ani oblíbená ,,pivní štafeta“. Té se naši muži s velikým úspěchem zúčastnili a s převahou vyhráli zasloužené první místo. "Nebylo důležité zvítězit, ale ve sportovním duchu strávit odpoledne připravenými soutěžemi", jak prohlásili Tři Dvory v závěrečném vyhlašování výsledků, se kterým všechna zúčasněná družstva s úsměvem na rtech ,,souhlasila“.
    A přiblížil se nám konec sezóny i letošního závodění. Poslední závod se konal v Ovčárech, které celý vydařený den zakončily humorným útokem s masopustní tématikou a veselou hudbou.
    Novinkou na závěr sezóny je zakoupení nové stříkačky, která bude využita pro sportovní účely. Úplně poslední akcí na ukončení sezóny bylo posezení dne 10. října v chatě u Kovaříka. Sešlo se zhruba třicet členů hasičského sboru, kteří zhodnotili a zavzpomínali na letošní náročný, ale úspěšný rok.
    Tímto vám všem přejeme úspěšný nový rok 2010, mnoho radosti i rodinného štěstí a zároveň i vaší neutuchající přízeň
našemu hasičskému sboru. Hasičům zdar, požárům zmar!!!!!!!

Sbor dobrovolných hasičů Radovesnice II.