Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 28.1.2012

Výroční členskou schůzi zahájil starosta SDH Jiří Fanta ml. a připomenul že 29. prosince loňského roku byl zvolen nový jednatel – Ladislav Kreml. Předal mu slovo a ten shrnul “zprávou o činnosti za rok 2011“ celý loňský rok. Dostal slovo i hospodář Martin Staněk, který nás seznámil s hospodařením SDH v roce 2011. Dále se znovu hlasovalo o oblečení ženského družstva a bylo schváleno (jednohlasně). Potom nám starosta SDH řekl něco o roku 2011 svými postřehy. Byly zmíněné akce na rok 2012. Následně dostal slovo starosta obce pan Václav Janík, který shrnul činnost SDH a vyjádřil radost z rozrůstajícího se spolku. Dále si vzal slovo zástupce SDH Ovčáry pan Josef Tuláček, který byl na naši “výročku“ pozván. Starosta naší SDH upozornil na špatnou účast na zdravotní školení v Žiželicích. Dále se diskutovalo o letní akci na hřišti v Radovesnicích. Byla určena a hlasováním odsouhlasena dočasná zástupkyně za nemocnou Janu Janouchovou ve výkonném výboru a to Jaroslava Kolínská. Bylo řečeno pro i proti vedení dětského družstva. Byly oznámeny termíny soutěží 23.6 Ovčáry a 18.7 Polní Chrčice.V závěru starosta obce zmínil historickou stříkačku v Rozehnalech, její technický stav a případnou opravu. Po skončení diskuse bylo podáváno občerstvení a to guláš s chlebem, který pro nás připravil pan Tomáš Váňa. Následovala volná zábava.