Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současnost sboru dobrovolných hasičů v Radovesnicích II

7. 8. 2010

Sbor dobrovolných hasičů oslavuje letos 113 let od svého založení. Navazuje na tradici svých předků, kteří cítili nutnost se sdružit do spolku, který by ochraňoval majetek a životy občanů. V současné době má náš sbor 42 členů.

Činnost SDH má tři základní úkoly: prevenci, represi, práci s dětmi.

Prevence: Hlavním úkolem je zabránit škodám na majetku a životech občanů a údržba výzbroje a výstroje našeho SDH.

Represe: Náš sbor má k dispozici jednu výjezdovou jednotku. Tato jednotka je složena výlučně ze členů SDH Radovesnice II. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci i mimo ni. Jedná se zejména o požáry, čištění požární nádrže a sběru železa v obci.

Práce s dětmi: V SDH je organizováno několik dětí ve věku 6 - 15 let. Sbor tyto děti vede a připravuje v různých hasičských disciplínách.

Stále oblíbenější činností se pro nás stal požární sport. Od roku 2009 se kromě mužstva mužů pravidelně zúčastňuje soutěží i ženské a dětské družstvo. Pravidelně pořádáme akce pro veřejnost - sběr železa, velikonoční zábavy.

Pokud by měl někdo zájem stát se dobrovolným hasičem, může nás kdykoli kontaktovat.